Det finns flera sätt att nå oss.

Är du arbetssökande når du oss lättast via ontrack@uppstartmalmo.se eller genom ett meddelande på vår Facebooksida Ontrackmalmo. Hussni möter du lättast på någon av de mötesplatser vi finns på under veckorna.

Åsa Kalee ansvarar för verksamheten och kan svara på frågor gällande längre samarbeten, utveckling och kunskapsspridning mellan ON TRACK som insats och andra projekt och organisationer.

Åsa kontaktar du på asa@uppstartmalmo.se  eller telefon 0705-323431